PILIPINO KA BA?

Posted: January 16, 2009 in Uncategorized

Pilipino ka ba? O nagpapanggap lamang?
Animo’y bulag sa tunay na nagaganap,
Hindi mo naririnig ang iyak ng mga aba,
Nagkukunwaring sila’y hindi mo nakikita.

Pilipino ka ba? O nagpapanggap lamang?
Mistulang turista sa sarili mong bayan,
Hindi ka karapat-dapat tawaging “Pilipino”,
Kung sa gitna ng paghihirap, iiwan mo ang bayan mo..

Gumising ka’t idilat ang iyong mga mata,
Imulat ang isipan sa bayang nagdurusa.
Hindi ito ang panahon ng pagkakanya-kanya,
Hawakan mo ang kamay ko, tayo’y magkaisa..

Oo nga’t nasa iyo lahat ng karangyaan,
Malalaki nga ang bahay nyo’t magagara ang sasakyan,
Libo-libo lang naman ang pamilyang walang tirahan,
At madami lang ring kabataan ang lalaking mangmang.

Kaya mong libutin, saan mang parte ng mundo,
Kaya mong lisanin ang Pilipinas kung gugustuhin mo,
Pero ang pagbaba sa iyong kalangitan ay hindi mo magawa,
Hindi mo kayang sikmurahin ang hininga ng mga maralita..

Ang mga dayuhang lingguwahe’y kaya mong intindihin,
Pero mga mahihirap na gaya ko’y ayaw mong kausapin,
Puro kaplastikan lang naman ang sami’y kaya mong ipakita,
At ang pagiging mahirap namin ang lagi mong ipinapamukha..

Oo nga’t respetado ka’t ginagalang ng karamihan,
At kaya mong idikta ang nais gawin ng iba,
Pero ang dignidad nami’y hindi mo masasaklaw,
Ito lang ang kayamanang hindi namin bibitawan..

Ang hinihingi ko’y hindi naman kalakihan,
Tanggalin muna ang harang sa pagitan ng mahirap at mayaman,
Sa sitwasyon ng bansa’y tayo’y magtulungan,
Hindi ngayon ang panahon ng awayan at bangayan.

Nananalaytay pa ba sa’yo ang dugong PILIPINO?
Kailangan ngayon ng bansa ang pakikisama mo,
Tumayo ka’t sama-sama tayong aangat,
Ibabangon nating muli ang bayang nasasadlak..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s