Huwad na Hangarin

Posted: April 1, 2009 in Uncategorized

Parang ang sarap pakinggan ang mga katagang iyong binibitawan,
Nabubuo ang imahinasyon sa aking isip at tila lumulukso ang kalooban.
Magandang pagmasdan ang mga nasusulat sa bawat pahina,
Ngunit may nagkukubli pa lang dilim sa likod ng iyong maamong itsura.

Akala mo’y hindi nakakapanakit ang iyong huwad na hangarin,
Nagbabadyang sirain ang nagsusumiklab na damdamin.
Pero hindi kami mangmang para sumabay sa iyong tugtugin,
Malaya mang ituring ngunit kami’y tila nakakulong pa rin..

Hindi namin kailangan ang karagdagang armas at bala,
Para lang maranasan ang ganap na paglaya.
Sapat na ang papel at panulat bilang aming sandata,
Upang iahon sa burak ang nasasadlak nating bansa..

Advertisements
Comments
  1. papa bear says:

    nice poem…kakatuwa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s