BABY KRINASIA CAITLYN

Posted: July 7, 2009 in Uncategorized
Tags: , , , ,

Patawad munting Anghel,
Kung hindi mo nasilayan ang mundong ito,
Kung hindi mo naranasan ang halik at yakap,
Ng mga taong nagmamahal sa’yo..

Ikaw nga’y ipinagkaloob sa amin,
Ngunit saglit lang at ika’y binawing muli,
Siyam na buwan ang aming hinintay,
Ngunit ika’y binawian agad ng buhay..

Hindi man lang namin narinig,
Ang kauna-unahan mong pag-iyak,
Hindi man lang namin naranasan,
Ang ihahandog mo sanang kaligayahan..

Hindi ka namin malilimutan,
Ang unang Anghel sana ng barkada,
Baunin mo ang aming panalangin,
Paalam muli, munting Kerubin..

alay ko sa unang anak ng aking kaibigan na namatay habang pinapanganak ito..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s