LUHA PARA SA LUPA

Posted: May 30, 2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , , ,

Anong gantimpala ang maaari mong itumbas,
sa pagod ng mga taong maghapong nanggagapas.
Kakayanin mo bang magbabad sa initan,
para sa baryang mangilan-ngilan lamang.

Tirik man ang araw ay hindi pa rin mapapahinto,
sa pagbubungkal ng lupang tinaniman ng tubo.
Lupang sa tuwina’y inaasam na makamtan,
lupang naging dahilan ng kanilang pakikipaglaban.

Minsang may umawit para sa lupang nabanggit,
ngunit ang kanyang buhay ang naging kapalit.
Ito ba ang nararapat na kanyang sapitin?
na sa munti nyang paghiling, buhay ang kikitlin.

Ilang taon na ang lumipas ngunit wala pa ring nangyayari,
lupang inalayan nila ng buhay ay hindi pa rin sila ang may-ari.
Kailangan kaya darating ang araw ng pagbubunyi?
Para maging sintamis na ng tubo ang kanilang maging ngiti..

——————-

ito ang aking entry para sa Tulagalag Hacienda Luisita na poetry project ng Kilometer64.

Advertisements
Comments
  1. great poem.. so lovely yet sad topic. thanks for sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s